Koop
meerdere produkten
en ontvang 5% korting !

Koop meerdere produkten
en ontvang 5%
korting !

• ORIVeDA's bedrijfsstrategie is uiterst transparant. De kern is om onze klanten te voorzien van de kwalitatief best mogelijke producten, informatie en achtergrond betreffende die producten en optimale service. Ook moeten de producten betaalbaar zijn.

• We zijn geen naiëve enthousiastelingen of simpelweg verkopers: we zijn genuanceerd en kritisch en experts in ons vakgebied. Onze teksten zijn niet afkomstig van Wikipedia maar uit gedegen literatuuronderzoek. Hoewel pas actief sinds december 2010 kunnen we mede door deze strategie inmiddels bogen op klanten in ruim 85 landen.

• Onze kernactiviteit is het verkopen van goed gedocumenteerde medicinale paddenstoelen-extracten. Daarnaast hebben we enkele gerelateerde speciale producten zoals een 'Stress-Management-Stack' en gezuiverd Shilajit • Mumijo.

Voor een beknopt overzicht van de punten waarop we ons onderscheiden klik hier.


• ORIVeDA extracten zijn zonder overdrijving de meest krachtige in hun soort (wereldwijd!), met gegarandeerde percentages van de belangrijkste actieve bestanddelen. We garanderen dat deze bestanddelen 'bio-available' zijn: opname door het lichaam (en daarmee therapeutisch potentieel) is dus verzekerd. Dat is minder vanzelfsprekend dan het klinkt!

• We kunnen onze kwaliteitsclaims onderbouwen met harde feiten: 'Certificates of Analysis' van onafhankelijke onderzoekslaboratoria zijn hier beschikbaar.
De research waarop de reputatie van deze medicinale paddenstoelen is gebaseerd is te raadplegen via deze webpagina.

• Vanaf het allereerste begin hebben we het gebruik van extracten benadrukt. Alleen door extracten te gebruiken kan therapeutisch potentieel worden gegarandeerd. Voor meer informatie kijk op deze pagina.

• Al in 2012 begonnen we als eerste ter wereld met het specificeren van beta-glucanen op onze labels. Dit zijn de belangrijkste actieve bestanddelen van de meeste medicinale paddenstoelen. Toendertijd vermeldde 98% van de verkrijgbare paddenstoelenprodukten geen enkele specificatie en de rest vermeldde hooguit 'polysaccharides', een algemene term die ook veel niet-bioactieve bestanddelen omvat. Feitelijk ongeschikt als indicator van kwaliteit.

Momenteel is het vermelden van beta-glucanen als indicatie van kwaliteit redelijk ingeburgerd. Er bestaat inmiddels ook een officieel geaccepteerde analyse-standaard zodat er feitelijk geen reden meer is om niet te testen. We adviseren consumenten dan ook om de verkoper altijd om bewijs te vragen als die een kwaliteitsclaim gebruikt.

• Oriveda is ook de eerste die cordycepin als kwaliteitsindicator gebruikt voor Cordyceps. We zijn verder de eerste en tot dusverre de enige die de NGF-bevorderende bestanddelen specificeert waar Lion's Mane bekend om staat - terpenen.

Kort samengevat kunnen we stellen dat we vanaf het allereerste begin voorop hebben gelopen bij het instellen en aanscherpen van kwaliteits-standaarden in deze niche van de supplementenwereld.
Onze benadering maakt het voor consumenten gemakkelijker om een kwaliteitsprodukt te kiezen en om misleidende informatie als zodanig te kunnen onderkennen. Kijk op onze FAQ-pagina voor meer achtergrond !

• Bij geen enkel ander bedrijf krijgt u zoveel waar voor uw geld. Niet alleen zijn onze prijzen vaak lager dan vergelijkbare producten, maar daarnaast zijn de percentages actieve bestanddelen doorgaans aanzienlijk hoger: in sommige gevallen ruim drie maal zo hoog als de beste concurrent.

En zoals gezegd, we garanderen daarnaast dat die therapeutisch belangrijke actieve bestanddelen ook echt door uw lichaam kunnen worden opgenomen. Onze kwaliteitsclaims worden bevestigd door testrapporten. Deze 'Certificates of Analysis' zijn hier in te zien.

• In ZO-Azië worden medicinale paddenstoelen al eeuwen gebruikt. Dit gebied herbergt dan ook de meest kritische consumenten - en daarom zijn we trots te kunnen melden dat ons klantenbestand in Z-Korea, China, Japan en Taiwan sterk groeiende is.
• We bieden maximale service: we zijn 7 dagen per week online en de vragen van onze klanten worden zeer gedetailleerd beantwoord. Deze vragen zijn ook voor ons erg belangrijk: ze bieden soms onverwachte invalshoeken en helpen ons nieuwe producten te ontwikkelen.

• Om contact met ons op te nemen kunt u deze link gebruiken. Omdat we in 24 tijdzones tegelijkertijd actief zijn is telefonisch contact helaas ondoenlijk.

• ORIVeDA is een geregistreerde merknaam van Oriveda BV, Amsterdam, lid van de Amsterdamse Kamer van Koophandel sinds 01-1997, onder nr. 66136016.
BTW #NL856410147B01Kijk eerst bij de veelgestelde vragen voordat u contact met ons opneemt !


>
 • 120 v-caps @ 300 mg 
 • (dekt 2 maanden)
 •  
 • 'Ganoderic acids' (10 types) ≥ 1.8 %
 • (Ganoderic acid A-D, F-H; Ganoderenic acids B - D)
 • 25 % Beta-glucanen
 • > 1.50 % Polyfenolen
 •  
 • • dual extract •

Geproduceerd in overeenstemming met de volgende normen :
 • ISO 9001
 • ISO 22000
 • HACCP
 • cGMP
 •  
 • en verder
 •  
 • Halal
 • Koosjer
 • USDA organic (EcoCert)
Over Reishi
Oriveda's Reishi Primo
120 v-caps @ 300 mg
1 KG / ± 3330 v-caps
 • 120 v-caps @ 300 mg 
 • (dekt 2 maanden)

 • 'Ganoderic acids' (10 types) ≥ 1.8 %
 • (Ganoderic acid A-D, F-H; Ganoderenic acids B - D)
 • 25 % Beta-glucanen
 • > 1.50 % Polyfenolen

 • dual extract

Over Reishi

Oriveda Reishi Primo is based on Red Reishi fruiting bodies

Hieronder een korte impressie van veel onderzochte eigenschappen* van Reishi. Klik op de links voor een korte toelichting. Voor een zeer uitgebreide achtergrond  klik hier  (Engelstalige pagina -aan de vertaling wordt gewerkt!!-) en/of bekijk onze 'research' sectie.

NB: deze opsomming moet niet als een lijst van medische claims worden opgevat !

• Het effect op de natuurlijke weerstand

De meeste Reishi supplementen worden aangeprezen met verwijzingen naar Reishi's effect op de weerstand. Inderdaad zijn er veel onderzoeksresultaten die deze claim lijken te rechtvaardigen, nog afgezien van het traditionele gebruik. Aan het immuunsysteem gerelateerde aandoeningen zoals allergiën en artritis kunnen positief worden beïnvloed door de overdreven afweerreactie die ze veroorzaakt te normaliseren. Ontstekingsremmende, antibacteriële en antivirale effecten zijn ook verbonden met een goed functionerende afweer.

Sommige onderzoeksresultaten laten een antihistamine effect zien, wat belangrijk kan zijn in verband met de behandeling van astma en specifieke allergiëen.

Kort samengevat: de ontwikkeling en de activiteit van zowel T- als B-lymfocyten, NK-cellen en dendritische cellen bleek aanzienlijk te verbeteren tijdens in vitro en in vivo tests. De productie van cytokinen werd eveneens positief beïnvloed.

Dit zijn zonder uitzondering uiterst belangrijke factoren in een goed functionerend immuunsysteem en daarmee sleutels tot een goede en blijvende gezondheid. In aanmerking genomen dat onze gezondheid voortdurend onder druk staat en dat onze afweer ruwweg vanaf ons 35e begint af te nemen is het duidelijk dat een afweer ondersteunend supplement zoals Reishi een uitstekende aanvulling op ons dieet kan zijn.

De beta-glucanen zijn het belangrijkste in deze context.

• Het effect op de bloedsomloop en het cholesterolniveau

Deze effecten zijn uitgebreid onderzocht, en daaruit bleek dat m.n. de 'Ganoderic acids' (een soort triterpenen) een normaliserend effect op verhoogde cholesterolwaardes hadden. Dit kan weer een positief effect hebben op hoge bloeddruk (de opbouw van bloeddrukverhogende plak in de aderen wordt tegengegaan). Verschillende rapporten melden overigens ook een direct effect op verhoogde bloeddruk.

Bloedklontering wordt verminderd, mogelijk als gevolg van de aanwezigheid van adenosine, wat de werking van de triterpenen synergistisch versterkt. Daarnaast werden directe en indirecte effecten op de oxidatie van vetzuren (een gevolg van genormaliseerde cholesterol waarden) en anti-oxidante effecten geconstateerd in in vivo en in vitro experimenten.

• Het effect op ME (chronisch vermoeidheids syndroom)

Algemeen wordt ervan uitgegaan dat ME een auto-immuun aandoening is.

Een omvangrijke klinische trial in China had dit als onderwerp. Gedurende 8 weken werd een Reishi extract toegediend, met als resultaat een vermindering van het gevoel van uitputting en een verbeterde kwaliteit van leven. Vergeleken met de controlegroep en de placebogroep was het effect duidelijk aantoonbaar.

Dit lijkt weer een bevestiging te zijn van Reishi als een krachtige adaptogeen: normaliseert en balanceert de natuurlijke afweer, maar zonder enige bijwerking.

• Antivirale en antibacteriële effecten

Polysaccharides gelinkt aan eiwitten vormen een van de actieve bestanddelen in Reishi (glyco-proteïnes / proteo-glycanen, vergelijkbaar met de PSK en PSP fracties in Coriolus versicolor). In vitro onderzoek wees op een mogelijk remmend effect op HSV-1 en HSV-2 (Herpes simplex virus) en VSV (Vesicular Stomatitis virus - New Jersey stam).

Een heet water extract werd gebruikt als enige 'behandeling' voor postherpetische neuralgie (zenuwpijn, een complicatie van herpes) bij 4 oudere patienten. Het resultaat was een opmerkelijke vermindering van pijn en uitslag. Zelfs bij gebruik van zeer hoge doses werden geen bijwerkingen geconstateerd.

Een ander opvallend resultaat is een verbetering van de werking van 4 algemeen gebruikte anti-biotica in veel (maar niet alle) gevallen. In het bijzonder Cefazolin werd synergistisch versterkt wanneer gebruikt tegen Klebsiella oxytoca ATCC 8724, Bacillus subtilis ATCC 6603, Staphylococcus aureus ATCC 25923, Escherichia coli ATCC 25933 en Salmonella typhi ATCC 6509.

Cefazolin en Ampicillin werden overigens negatief beïnvloed wanneer ze werden gebruikt in combinatie met Reishi tegen Proteus vulgaris (deze bacterie veroorzaakt urinewegontstekingen en wondinfecties).

• Het effect op diabetes

Er zijn aanwijzingen dat Reishi extracten met een hoog beta-glucan percentage een positief effect hebben op diabetes. Verscheidene in vivo experimenten toonden aan dat een oraal gebruikt heet water extract het glucose niveau in het bloed verlaagde. De effecten werden waarneembaar na een week. Daarnaast werden de PEPCK niveaus aanmerkelijk verlaagd. (PEPCK = phosphoenol-pyruvate carboxykinase).

Insuline- en glucoseniveaus verbeterden (vergeleken met niet behandelde diabetici) afhankelijk van de dosis. Daarnaast bleek dit heet water extract oxidatieve stress te verminderen (oxidatieve stress resulteert in versnelde veroudering).

Er bestaan een paar klinische trials met vergelijkbare positieve resultaten. Samenvattend: de gegevens van verschillende onderzoeken suggereren dat een Reishi extract mogelijk kan helpen om glucose niveaus te balanceren. De meeste onderzoeken zijn echter met dieren uitgevoerd. Er zijn meer klinische trials nodig voordat definitieve claims kunnen worden gemaakt.

• Leverbeschermende effecten; het effect op maagzweren

'Gaonderic acids' (een soort triterpenen, uniek voor Reishi) lijken verantwoordelijk te zijn voor het leverbeschermende effect, maar er zijn ook enkele studies die polysaccharide extracten (hoog in beta-glucanen) als effectief beoordeelden. Hieruit blijkt, alweer, dat een dual extract de beste keuze is - beide actieve elementen zijn in dat geval aanwezig in een verteerbare vorm. Verschillende studies (waaronder enkele met menselijke vrijwilligers) wijzen op een positief effect op chronische hepatitis B.

Reishi extracten lijken ook een positief effect op maagzweren te hebben; afhankelijk van de dosis werden verbeteringen tot 56% vastgesteld. De helicobacter pylori (de bacterie die o.m. maagzweren en mogelijk zelfs maagkanker kan veroorzaken) werd geremd in zijn groei door Reishi.

Voor zover ons bekend zijn al deze onderzoeken uitgevoerd in vivo of in vitro, dus niet met mensen. Er werd gebruik gemaakt van oraal toegediende heet water en/of alcohol extracten.

• Het gebruik als anti-kanker adjuvant

Reishi extracten worden m.n. in Azië veel gebruikt door kankerpatienten die een conventionele behandeling ondergaan. Reishi kan de bijwerkingen van chemo en bestraling aanmerkelijk verminderen (inclusief het negatieve effect op de natuurlijke weerstand, wat tot secundaire infecties en uitzaaiingen kan leiden). Een onderzoek naar prostaatkanker wees op een groei-onderdrukkend effect van een Reishi extract op de prostaat, wat werd toegeschreven aan de anti-androgene werking van Reishi's 'Ganoderic acids'.

Reishi extracten lijken een positief effect te hebben op ontstekingsgerelateerde borstkanker, maar dient vermeden te worden in hormoongerelateerde borstkanker; helaas zijn hierover tegenstrijdige rapporten.

Het is overigens nog onduidelijk of het anti-tumor effect van Reishi direct is of gerelateerd is aan een door Reishi gestuurde verbeterde werking van de natuurlijke afweer. Klinische trials lijken vooral te wijzen op het laatste. Er is aanzienlijk meer onderzoek nodig, m.n. met menselijke proefpersonen, om meer duidelijkheid te krijgen.

• Bijwerkingen, contraindicaties

Mensen die hoge doseringen namen van anderhalf tot negen gram per dag rapporteerden in enkele gevallen een of meer van de volgende bijwerkingen:

- tijdelijke slapeloosheid
- dorst
- opgeblazen gevoel
- vaak moeten plassen
- diarree

Door het extract samen met vitamine C in te nemen verminderden of verdwenen de klachten vrij snel. Het verlagen van de dosering hielp ook.

Deze rapporten vermelden geen details over de kwaliteit en de samenstelling van de gebruikte Reishi producten. Aangezien het merendeel van de Reishi supplementen van uiterst matige kwaliteit is en vaak vulstoffen en dergelijke bevatten, kan niet zonder meer worden gesteld dat alle Reishi producten deze bijwerkingen zullen hebben. Zie bijvoorbeeld dit rapport uit 2017 - de meeste als Reishi verkochte produkten bleken namaak of bevatten geen werkzame bestanddelen.

Cefazolin en Ampicillin (anti-biotica) werden negatief beïnvloed wanneer ze werden gebruikt in combinatie met Reishi tegen Proteus vulgaris (deze bacterie veroorzaakt urinewegontstekingen en wondinfecties).

Reishi extracten met een hoog gehalte triterpenen dienen vermeden te worden in hormoongerelateerde borstkanker omdat er geen duidelijkheid bestaat over de positieve effecten.

Omdat Reishi een balancerend en modulerend effect op de natuurlijke afweer lijkt te hebben, moet het niet samen met immuunremmende middelen zoals cyclosporin worden gebruikt. Het bloedsuikerverlagende effect kan plotselinge vermoeidheidsklachten veroorzaken in daarvoor gevoelige personen. Over het algemeen betreft het mensen die ook een verhoogde gevoeligheid voor bijvoorbeeld caffeïne en alcohol hebben, of betreft het diabetici. Door het extract met een suiker bevattende drank in te nemen (verse jus, bevat ook vitamine C) kan dit effect waarschijnlijk al geheel worden geneutraliseerd.

Relatief zeldzame bijwerkingen: slecht slapen, nare dromen, het optreden van angst-gevoelens, zich mentaal duf/afgestompt voelen of juist een gevoel van mentale druk ervaren.

Deze effecten zijn doorgaans toe te schrijven aan persoonsgebonden genetische programmering, zoals een ongewoon sterke reactie op specifieke triterpenen (zoals bijv. lanostan). Net zoals bij Cordyceps vertonen sommige mensen niet de verwachte maar tegengestelde reacties.

Lanostan heeft bijvoorbeeld een indirect effect op de adrenaline/noradrenaline produktie. Bij een overgevoeligheid voor dit effect kunnen angst- en stress-reacties optreden, zeker als daarnaast ook nog een portie dagelijkse stress verwerkt moet worden.

Reishi Primo bevat een relatief hoog percentage triterpenen; als dit soort effecten optreden is het waarschijnlijk beter om een ander paddenstoelen extract te kiezen wat geen triterpenen bevat.


Keywords:
Ganoderma Lucidum, Reishi, anti-diabetes, anti-cholesterol, anti-oxidant, ondersteunt de afweer, adaptogeen, helicobacter pylori

* Deze informatie is uitsluitend ter informatie en niet getoetst of goedgekeurd door de EFSA.
ORIVeDA supplementen zijn geen geneesmiddelen en mogen nooit gebruikt worden ter vervanging van reguliere medicatie.

Oriveda's Reishi Primo

Oriveda Reishi Primo offers verifiable the best value for money

Reishi Primo is een 'full-spectrum dual extract'. Dat betekent dat het alle bioactieve bestanddelen van Reishi in een hoge concentratie en in een goed verteerbare vorm bevat. Reishi Primo is objectief gezien momenteel 's werelds meest krachtige Reishi supplement - een vergelijking met de specificaties van andere Reishi produkten maakt dat onweerlegbaar.

Als enige producent garanderen we de percentages van alle belangrijke bioactieve stoffen. Zie de kwaliteitscontrole pagina voor de laboratorium rapporten.

Klik hier voor ons officiële 'Supplement Facts' label, gebaseerd op die testrapporten.

meer details...

Weten wat je koopt maakt doseren eenvoudig, geeft rust en als consument weet u bovendien hoeveel waar voor uw geld u krijgt.

Medicinale paddenstoelen zoals Reishi verschillen van medicijnen, m.n. omdat een belangrijk deel van hun werking indirect is en berust op het synergistische effect: de combinatie en interactie van de verschillende bioactieve bestanddelen maakt ze therapeutisch effectiever dan de individuele elementen op zich (het kenmerk van medicijnen: een geconcentreerde actieve stof in een pilletje).

Daarom is een 'full-spectrum' extract zoals Reishi Primo beter dan een gewoon heet water Reishi extract - er zitten meer bioactieve stoffen in wat de synergie bevorderd. Ook is het zo dat juist de 'Ganoderic acids' (unieke triterpenen) Reishi zijn specifieke eigenschappen geven - beta-glucaan zit ook in andere (goedkopere) paddenstoelen-extracten.

Extractie is essentieel voor het therapeutische effect. We kunnen niet-geëxtraheerde paddentoelenproducten namelijk niet verteren. Kijk op deze link voor de achtergrond.

Onderzoek heeft recentelijk nogmaals aangetoond dat extracten tot wel 10x effectiever zijn dan de goedkope gedroogde-en-verpoederde produkten die helaas het merendeel van het aanbod uitmaken. Daaronder vallen ook zgn. 'biomassa' produkten - deze bestaan voor het grootste gedeelte uit zetmeel, niet uit paddenstoel. Zie ook onze 'Artikelen' pagina.

Heet water extracten (inclusief zelf gemaakte Reishi thee) tincturen en verpoederde producten bevatten op z'n best een lage concentratie van de bioactieve bestanddelen, en de verteerbaarheid is zoals gezegd een serieus probleem - en als we het niet kunnen verteren kunnen we er ook niet van profiteren.

Reishi Primo bevat de hoogst mogelijke percentages van alle bioactieve bestanddelen in hun natuurlijke verhouding. Om dit te bereiken is een complex en daarom -helaas!- prijzig extractie protocol nodig.

De kwaliteit is gewaarborgd; als enige delen wij objectieve laboratorium testrapporten met onze klanten.

Voor kwaliteit bestaat geen compromis.

Reishi Primo bevat geen restanten van ethanol/alcohol !

verberg details

* Deze informatie is uitsluitend ter informatie en niet getoetst of goedgekeurd door de EFSA.
ORIVeDA supplementen zijn geen geneesmiddelen en mogen nooit gebruikt worden ter vervanging van reguliere medicatie.
Difference in effects between extracts and powdered mushrooms

Immunological effects of 39 mushroom supplements compared. [source]

supplement facts label Oriveda REISHI PRIMO

Please select your region / currency