Koop
meerdere produkten
en ontvang 5% korting !

Koop meerdere produkten
en ontvang 5%
korting !

• ORIVeDA's bedrijfsstrategie is uiterst transparant. De kern is om onze klanten te voorzien van de kwalitatief best mogelijke producten, informatie en achtergrond betreffende die producten en optimale service. Ook moeten de producten betaalbaar zijn.

• We zijn geen naiëve enthousiastelingen of simpelweg verkopers: we zijn genuanceerd en kritisch en experts in ons vakgebied. Onze teksten zijn niet afkomstig van Wikipedia maar uit gedegen literatuuronderzoek. Hoewel pas actief sinds december 2010 kunnen we mede door deze strategie inmiddels bogen op klanten in ruim 85 landen.

• Onze kernactiviteit is het verkopen van goed gedocumenteerde medicinale paddenstoelen-extracten. Daarnaast hebben we enkele gerelateerde speciale producten zoals een 'Stress-Management-Stack' en gezuiverd Shilajit • Mumijo.

Voor een beknopt overzicht van de punten waarop we ons onderscheiden klik hier.


• ORIVeDA extracten zijn zonder overdrijving de meest krachtige in hun soort (wereldwijd!), met gegarandeerde percentages van de belangrijkste actieve bestanddelen. We garanderen dat deze bestanddelen 'bio-available' zijn: opname door het lichaam (en daarmee therapeutisch potentieel) is dus verzekerd. Dat is minder vanzelfsprekend dan het klinkt!

• We kunnen onze kwaliteitsclaims onderbouwen met harde feiten: 'Certificates of Analysis' van onafhankelijke onderzoekslaboratoria zijn op aanvraag beschikbaar.
De research waarop de reputatie van deze medicinale paddenstoelen is gebaseerd is te raadplegen via deze webpagina.

• Vanaf het allereerste begin hebben we het gebruik van extracten benadrukt. Alleen door extracten te gebruiken kan therapeutisch potentieel worden gegarandeerd. Voor meer informatie kijk op deze pagina.

• Al in 2012 begonnen we als eerste ter wereld met het specificeren van beta-glucanen op onze labels. Dit zijn de belangrijkste actieve bestanddelen van de meeste medicinale paddenstoelen. Toendertijd vermeldde 98% van de verkrijgbare paddenstoelenprodukten geen enkele specificatie en de rest vermeldde hooguit 'polysaccharides', een algemene term die ook veel niet-bioactieve bestanddelen omvat. Feitelijk ongeschikt als indicator van kwaliteit.

Momenteel is het vermelden van beta-glucanen als indicatie van kwaliteit redelijk ingeburgerd. Er bestaat inmiddels ook een officieel geaccepteerde analyse-standaard zodat er feitelijk geen reden meer is om niet te testen. We adviseren consumenten dan ook om de verkoper altijd om bewijs te vragen als die een kwaliteitsclaim gebruikt.

• Oriveda is ook de eerste die cordycepin als kwaliteitsindicator gebruikt voor Cordyceps. We zijn verder de eerste en tot dusverre de enige die de NGF-bevorderende bestanddelen specificeert waar Lion's Mane bekend om staat - terpenen.

Kort samengevat kunnen we stellen dat we vanaf het allereerste begin voorop hebben gelopen bij het instellen en aanscherpen van kwaliteits-standaarden in deze niche van de supplementenwereld.
Onze benadering maakt het voor consumenten gemakkelijker om een kwaliteitsprodukt te kiezen en om misleidende informatie als zodanig te kunnen onderkennen. Kijk op onze FAQ-pagina voor meer achtergrond !

• Bij geen enkel ander bedrijf krijgt u zoveel waar voor uw geld. Niet alleen zijn onze prijzen vaak lager dan vergelijkbare producten, maar daarnaast zijn de percentages actieve bestanddelen doorgaans aanzienlijk hoger: in sommige gevallen ruim drie maal zo hoog als de beste concurrent.

En zoals gezegd, we garanderen daarnaast dat die therapeutisch belangrijke actieve bestanddelen ook echt door uw lichaam kunnen worden opgenomen. Onze kwaliteitsclaims worden bevestigd door testrapporten. Deze 'Certificates of Analysis' zijn op aanvraag beschikbaar.

• In ZO-Azië worden medicinale paddenstoelen al eeuwen gebruikt. Dit gebied herbergt dan ook de meest kritische consumenten - en daarom zijn we trots te kunnen melden dat ons klantenbestand in Z-Korea, China, Japan en Taiwan sterk groeiende is.
• We bieden maximale service: we zijn 7 dagen per week online en de vragen van onze klanten worden zeer gedetailleerd beantwoord. Deze vragen zijn ook voor ons erg belangrijk: ze bieden soms onverwachte invalshoeken en helpen ons nieuwe producten te ontwikkelen.

• Om contact met ons op te nemen kunt u deze link gebruiken. Omdat we in 24 tijdzones tegelijkertijd actief zijn is telefonisch contact helaas ondoenlijk.

• ORIVeDA is een geregistreerde merknaam van Oriveda BV, Amsterdam, lid van de Amsterdamse Kamer van Koophandel sinds 01-1997, onder nr. 66136016.
BTW #NL856410147B01
Over Lion's Mane
Waarom Oriveda's L+ ?
 • 120 v-caps @ 450 mg 
 • (dekt 2 maanden)
 •  
 • ≥ 3 % terpenen
 • ≥ 2 % erinacines
 • ≥ 0.2 % hericenones
 • > 5.4 % beta-glucaan
 • > 1.8 % polyfenolen
 •  
 • • alcohol extract •

Waarom ORIVeDA 's L+ ?

Lion's Mane bevat twee groepen unieke bioactieve stoffen die door de wetenschap in verband worden gebracht met het bevorderen van de zogenaamde Nerve Growth Factor (NGF). Juist deze eigenschap is de reden waarom mensen kiezen voor een Lion's Mane supplement.

Wat meestal over het hoofd wordt gezien is dat de stoffen die hiervoor verantwoordelijk zijn praktisch afwezig zijn in een heet water extract. Het zijn namelijk alcohol-oplosbare terpenen en meroterpenen (stoffen die gedeeltelijk terpenen en gedeeltelijk polyfenolen zijn).

Oriveda's L+ is 's werelds eerste en tot dusver enige Lion's Mane alcohol extract en geoptimaliseerd en gestandardiseerd voor terpenen en polyfenolen. Feitelijk is het het enige werkelijk relevante Lion's Mane extract, ervan uitgaande dat de NGF-bevorderende eigenschappen de reden zijn om voor Lion's Mane te kiezen.

Klik hier om ons officiële 'Supplement Facts' label met alle specificaties te zien.


meer details...

Zoals bij Cordyceps de kwaliteit bepaald wordt door de hoeveelheid cordycepine, wordt naar onze mening de objectieve kwaliteit van een Lion's Mane supplement bepaald door het percentage Lion's Mane-specifieke bestanddelen. Dat is logisch. Een Lion's Mane supplement kiezen omdat het een hoog percentage polysaccharides of beta-glucanen garandeert maar verder niets is dan ook niet een verstandige keuze, ervan uitgaande dat het bevorderen van de NGF het voornaamste doel is.

Zoals gezegd, Lion's Mane bevat twee groepen unieke stoffen die in verband zijn gebracht met het bevorderen van de NGF: hericenones (in het vruchtlichaam van de paddenstoel) en erinacines (in het mycellium - de 'wortels' van de paddenstoel). Daarvan zijn de erinacines volgens onderzoek de meest krachtige; ruim 4 maal zo effectief als de hericenones. Beide stoffen zijn niet wateroplosbaar - het zijn alcohol-oplosbare terpenen/meroterpenen. Tot op heden zijn ruim 30 verschillende types hericenonen/erinacines geïsoleerd.

Daarmee hebben we twee voorwaarden voor een werkelijk relevant Lion's Mane supplement in kaart gebracht:
- het moet een alcohol extract zijn
- het moet zowel mycellium als vruchtlichaam bevatten
En uiteraard moeten die unieke stoffen worden gespecificeerd/gegarandeerd. Klanten willen weten wat ze kopen.

Daarnaast is het belangrijk om onderscheid te maken tussen zuiver mycelium (gekweekt in vloeistof) en biomassa (mycellium gekweekt in graan/rijst). De meest gebruikelijke vorm is -helaas- biomassa. Dat kost bijna niets als grondstof.

Het is extreem goedkoop om te produceren maar van slechte kwaliteit omdat het sterk is verontreinigd met onverteerde resten graan/rijst in de vorm van stijfsel (een therapeutisch waardeloze polysaccharide - waarmee meteen de waarde van polysaccharides als kwaliteits-indicator is aangegeven: zeer twijfelachtig). Het is meestal ook niet geëxtraheerd maar alleen verpoederd. Oriveda gebruikt nooit biomassa, al onze mycellium-bevattende producten zijn gebaseerd op zuiver mycellium.

Bij het ontwikkelen van dit produkt is gebruik gemaakt van de nieuwste inzichten in kweek en bewerking van de paddenstoel. Het mycellium is gekweekt in een speciaal ontwikkeld vloeibaar substraat dat zeer rijk is aan amino-zuren. Onderzoek heeft uitgewezen dat op deze wijze het percentage erinacines tot wel 10 maal de normale waarde kan toenemen. En dat is van belang, omdat het percentage van zowel de erinacines als de hericenonen in Lion's Mane van nature laag is; hericenonen ± 0.4 % en erinacines ± 0.2 %.

Wellicht ten overvloede, maar het moge duidelijk zijn: een extract in poedervorm is altijd een betere keuze dan de 'tincturen' en vloeibare 'extracten' die ook her en der verkrijgbaar zijn. Het belangrijkste bestanddeel in dergelijke producten is namelijk de alcohol (ruim 95%) en feitelijk is onduidelijk wat en of er wel iets van waarde inzit. Dat wordt nl. nooit gespecificeerd of gegarandeerd.

Wat er overblijft als de alcohol verdampt is is wat Oriveda aanbiedt - een alcohol extract in poedervorm, 100% zuiver en met gegarandeerde percentages van de actieve bestanddelen. Zie de kwaliteitscontrole pagina voor de laboratorium rapporten. Het product bevat geen alcohol of andere toevoegingen - 100% Lion's Mane.


verberg details...

* Deze informatie is uitsluitend ter informatie en niet getoetst of goedgekeurd door de EFSA.
ORIVeDA supplementen zijn geen geneesmiddelen en mogen nooit gebruikt worden ter vervanging van reguliere medicatie.

Over Lion's Mane

De wetenschap heeft in de afgelopen decennia veel onderzoek gedaan naar de eigenschappen van Lion's Mane, aanvankelijk vooral in Azië maar de laatste tijd ook veel in het Westen in het kader van Alzheimer onderzoek. Hieronder staan de meest onderzochte eigenschappen* - klik op de links voor een korte toelichting.

NB: deze opsomming moet niet als een lijst van medische claims worden opgevat !

Voor een uitgebreidere achtergrond klik hier ( helaas alleen Engelstalig ). Bekijk ook onze research-pagina met een overzicht van de meest belangrijke onderzoeken.

• Effect op de natuurlijke weerstand

Zowat alle paddenstoelen-extracten worden aangeprezen als 'de natuurlijke afweer ondersteunend' en er is dan ook een hele bibliotheek met op onderzoek gebaseerd bewijs voor deze stelling beschikbaar. De bioactieve componenten die verantwoordelijk zijn voor deze eigenschap zijn onderdeel van de polysaccharide-fractie: de beta-glucanen.

ORIVeDA's L+ bevat relatief weinig van deze glucanen. Dat komt omdat ons extract een alcohol extract is. De meeste beta-glucanen zijn wateroplosbaar en die zullen hier dus ontbreken.

Waarom we gekozen hebben voor een alcohol extract ? Lees "Waarom Oriveda's L+ ?".

• Effect op maagzweren en spijsverteringsproblemen

Het merendeel van de bevolking is zonder het te weten drager van de 'Helicobacter Pylori'.

Deze ziekteverwekker bevindt zich in de maag. Zodra de natuurlijke afweer verzwakt (bijvoorbeeld als gevolg van stress of leeftijd) kan deze bacterie ernstige ontstekingen veroorzaken, die op termijn kunnen leiden tot maagzweren en dergelijke. Ook wordt deze bacterie wel in verband gebracht met het ontstaan van maagkanker.

Door de natuurlijke afweer te normaliseren kan dit mogelijk worden voorkomen, en de ontstekingsremmende eigenschappen van Lion's Mane kunnen bijdragen tot genezing. In de volksgeneeskunde werd Lion's Mane al gebruikt om maagzweren en chronische gastritis te behandelen. Deze eigenschappen van Lion's Mane zijn veel getest in vivo (dierproeven) en in vitro (laboratorium tests) en de van oudsher overgeleverde eigenschappen werden daarbij bevestigd.

Maagzweren die ontstaan uit beschadigingen van de maagwand kunnen mogelijk ook worden voorkomen door Lion's Mane.

We citeren een recent onderzoeksrapport: "The aqueous extract of H. erinaceus protected gastric mucosa against ethanol-induced injury. The protection was shown to be dose dependent [...] protection was significant at the maximum dosage at 400mg/kg."

Het volledige artikel kan hier worden geraadpleegd.

We willen hierbij aantekenen dat L+ geen heet water extract is maar een alcoholextract. Dat houdt in dat de wateroplosbare beta-glucanen grotendeels ontbreken en juist die zijn verantwoordelijk voor de genoemde effecten.

Als het doel is om maagproblemen te bestrijden dan is ons CCCE® extract de beste keuze - dit is geoptimaliseerd voor beta-glucanen.

• Effect op diabetes

Er zijn sterke aanwijzingen dat paddenstoelen-extracten die bijzonder rijk zijn aan beta-glucanen positieve effecten op het ontstaan en het verloop van diabetes kunnen hebben.

We citeren een recent onderzoeksrapport (in vivo research): "[Administration of a Lion's Mane hot water extract for 28 days] resulted in a significant decrease in serum glucose level and a significant rise in serum insulin level. [The] treatment attenuated lipid disorders."

Het volledige artikel kan hier worden geraadpleegd.

We willen hierbij aantekenen dat L+ geen heet water extract is maar een alcoholextract. Dat houdt in dat de wateroplosbare beta-glucanen in dit supplement grotendeels ontbreken en juist die zijn verantwoordelijk voor de genoemde effecten.

Als het doel is om op een natuurlijke manier diabetes te helpen bestrijden dan is ons CCCE® extract de beste keuze - dit is geoptimaliseerd voor beta-glucanen.

• Het effect op cognitieve functies en de zgn. 'Nerve Growth Factor'

Nerve Growth Factor (NGF) is een eiwit dat belangrijk is voor de ontwikkeling, de groei, het instandhouden en het herstel van zenuwcellen. De NGF wordt gezien als essentieel. Zonder NGF zullen zenuwcellen afsterven en niet goed tot ontwikkeling komen, wat leidt tot zeer ernstige cognitieve en motorische problemen.

De NGF werd ontdekt in de jaren 50, en die ondekking werd in 1986 bekroond met de Nobelprijs, toen het belang ten volle duidelijk was geworden. NGF kan het op termijn afsterven en uiteenvallen van zenuwcellen als gevolg van zenuwaandoeningen (zoals Alzheimer) verminderen en mogelijk helpen voorkomen.

Onderzoekers troffen in Lion's Mane stoffen aan die in staat bleken de aanmaak van NGF te stimuleren; en dus indirect zenuwcellen hielpen herstellen. Deze stoffen, Hericenones en Erinacines (naar de Latijnse naam van Lion's Mane), zijn tot dusver de enige natuurlijke bioactieve stoffen die aantoonbaar invloed op de NGF hebben. Tot dusver zijn ruim 30 verschillende varianten in kaart gebracht.

Het zal duidelijk zijn: het potentieel van deze stoffen is enorm - indirect zijn ze in staat tot het bevorderen van het herstel van zenuwbeschadigingen (als gevolg van zowel ziektes alswel van -bijvoorbeeld- ongelukken) en daarmee tot het bevorderen van het herstel van de intelligentie, geheugen en reflexen.

We citeren een recent onderzoeksrapport (klinische trial; duur 16 weken) uitgevoerd met 50- tot 80-jarige Japanese mannen en vrouwen, alle met 'mild cognitive impairment (MCI)': [...] At weeks 8, 12 and 16 of the trial, the [Lion's Mane] group showed significantly increased scores on the cognitive function scale compared with the placebo group. The [Lion's Mane] group's scores increased with the duration of intake.[...] The results obtained in this study suggest that [Lion's Mane] is effective in improving mild cognitive impairment."

Het volledige artikel kan hier worden gelezen.

Oriveda's L+ is een alcohol extract dat als enige -wereldwijd- erinacines en hericenones garandeert en specificeert. Zie de kwaliteitscontrole pagina voor de objectieve laboratorium analyses. Deze stoffen zijn uitsluitend alcohol-oplosbaar en vallen onder de groep van terpenen.

Zie ook "Waarom Oriveda's L+ ? "

• Effect op mentale overgangsproblemen, depressies, angstgevoelens

Deze eigenschap heeft ook te maken met het stimuleren/optimaliseren van de 'Nerve Growth Factor' (NGF). We citeren een recent onderzoeksrapport (klinische trial; 2010, duur 4 weken) uitgevoerd met 30 vrouwen in de overgang: [...] "Concentration", "irritating" and "anxious" tended to be lower than the placebo group. Our results show that [H. erinaceus] intake has the possibility to reduce depression and anxiety and these results suggest a different mechanism from NGF-enhancing action of H. erinaceus.[...]".

Het volledige artikel kan hier worden gelezen.

Oriveda's L+ is een alcohol extract dat als enige -wereldwijd- erinacines en hericenones garandeert en specificeert. Zie de kwaliteitscontrole pagina voor de objectieve laboratorium analyses. Deze stoffen zijn uitsluitend alcohol-oplosbaar en vallen onder de groep van terpenen.

Zie ook "Waarom Oriveda's L+ ? "

• Bijwerkingen, contra-indicaties

Er zijn geen bijwerkingen bekend. Ook in zeer hoge doseringen is nooit enige schade aan lichaam of geest geconstateerd.

De enige bekende contra-indicatie is anti-afstotings medicatie zoals cyclosporin, bijvoorbeeld gebruikt na een transplantatie. De potentiële immuunbalancerende werking van medicinale paddenstoelen zoals Lion's Mane kan de werking van deze immuunremmers teniet doen. In Oriveda's L+ is de hoeveelheid immuunbalancerende stoffen (beta-glucanen) echter laag.

In de literatuur wordt incidenteel melding gemaakt van schommelingen in de bloedsuikerspiegel bij hen die daar bovengemiddeld gevoelig voor zijn. Dit kan zich o.m. uiten als vermoeidheid en plotselinge duizeligheid.

Diabetici en insuline gebruikers en diegenen die ook overgevoelig zijn voor bijvoorbeeld cafeïne en alcohol moeten hier op bedacht zijn. Doorgaans is dit te voorkomen door het extract met bijvoorbeeld een suikerhoudende drank (zoals versgeperst sap) in te nemen.

Gebruikers van Lion's Mane heet water extracten maken incidenteel melding van een negatief effect op het libido; een dergelijk effect is nog nooit gerapporteerd voor een alcohol extract.


Keywords:
Hericium erinaceus, Lion's Mane, anti-diabetes, NGF (Nerve Growth Factor)

* Deze informatie is uitsluitend ter informatie en niet getoetst of goedgekeurd door de EFSA.
ORIVeDA supplementen zijn geen geneesmiddelen en mogen nooit gebruikt worden ter vervanging van reguliere medicatie.
 • 120 v-caps @ 450 mg 
 • (dekt 2 maanden)
 •  
 • ≥ 3 % terpenen
 • ≥ 2 % erinacines
 • ≥ 0.2 % hericenones
 • > 5.4 % beta-glucaan
 • > 1.8 % polyfenolen
 •  
 • • alcohol extract •

Geproduceerd in overeenstemming met de volgende normen :
 • ISO 9001:2008
 • ISO 22000:2005
 • HACCP
 • cGMP
 •  
 • en verder
 •  
 • Halal
 • Koosjer
 • USDA organic (EcoCert)

Immunologische Effecten van
39 Paddenstoelenextracten Vergeleken
[bron]